Omschrijving

Verstrekt investerings- bedrag

Totaal geactiveerd t/m 2017

Overschrijding  (-) of restant

Afsluiten, intrekken of meenemen naar 2018

Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld

Investeringen 2009

50.000,00

49.999,35

0,65

Investeringen 2014

421.105,00

86.814,31

334.290,69

Investeringen 2015

60.000,00

0,00

60.000,00

Investeringen 2016

1.140.589,00

895.043,34

245.545,66

Investeringen 2017

2.820.917,00

1.798.732,56

1.022.184,44

11.30 - Bedrijfsgebouwen

Aanpassen raads- en burgerzaal

67.000,00

57.660,32

9.339,68

Afsluiten

Theresiaschool: uitbreiding gymlokaal

50.000,00

0,00

50.000,00

Meenemen

Kon. Wilhelminaschool: uitbreiding

400.000,00

514.985,00

-114.985,00

Afsluiten 

Verbouwing/uitbreiding Backstage Caprera

250.000,00

100.085,75

149.914,25

Meenemen

Bijdrage Caprera

-143.000,00

-60.000,00

-83.000,00

Meenemen

11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

Renovatie voetpaden Oosterduin

43.044,00

43.044,00

0,00

Afsluiten

Voorbereid.reconstr.Vogelenzangseweg

100.000,00

46.807,29

53.192,71

Meenemen

Wegreconstructie Meerweg

470.000,00

514.559,13

-44.559,13

Afsluiten

Renovatie voetpaden Merellaan

40.000,00

40.000,00

0,00

Afsluiten

Aanpassen entree gemeentewerf

175.000,00

2.335,75

172.664,25

Meenemen

Vervangen 3 voetbruggen Vogelenzang

75.000,00

37.430,00

37.570,00

Meenemen

Parkeervoorzieningen Rottegat

71.700,00

83.052,81

-11.352,81

Afsluiten

Aanleg ligplaatsen

140.000,00

79.631,31

60.368,69

Meenemen

Vervangen beschoeiing Wickevoort

60.000,00

53.730,00

6.270,00

Afsluiten

Vervangen beschoeiing Ringvaart

250.000,00

3.690,00

246.310,00

Meenemen

Rioolvervanging Kinheimweg

141.213,00

20.592,78

120.620,22

Meenemen

Rioolvervanging Kinheimweg 

200.000,00

0,00

200.000,00

Meenemen

Rioolvervanging Oosterduinweg

135.969,00

135.968,80

0,20

Afsluiten

Rioolvervanging Merellaan

200.000,00

197.855,10

2.144,90

Afsluiten

Regenwaterriool Merellaan

160.000,00

114.996,11

45.003,89

Afsluiten

Regenwaterriool Kinheimweg

113.808,00

0,00

113.808,00

Meenemen

Duiker Iepenlaan-Delftlaan

231.105,00

7.183,00

223.922,00

Afsluiten

Drainage Kinheimweg

26.555,00

0,00

26.555,00

Meenemen

Asfalt fietspad Rijksstraatweg 

179.500,00

173.833,57

5.666,43

Afsluiten

Wegconstructie De Waal Malefijtlaan

155.477,00

155.476,94

0,06

Afsluiten

Vervanging Armaturen door led 2017

185.000,00

176.508,98

8.491,02

Meenemen

Vervanging Masten openbare verlichting 2017

43.350,00

22.329,30

21.020,70

Meenemen

11.50 - Vervoermiddelen

WPL pick-up

60.000,00

0,00

60.000,00

Meenemen

1 opzichtersauto Kangoo

31.500,00

26.217,15

5.282,85

Afsluiten

WPL Ford transit

31.500,00

0,00

31.500,00

Meenemen

G&R: VW Crafter

63.000,00

0,00

63.000,00

Meenemen

G&R: DM-TRAC

70.390,00

70.390,00

0,00

Afsluiten

11.60 - Computers

Applicatie publiekszaken/dig.loket

50.000,00

49.999,35

0,65

Afsluiten

11.70 - Overige machines/apparaten/installaties

Verv. ondergr. glas-/papierbakken

50.000,00

49.768,00

232,00

Afsluiten

11.90 - Overig

Aanschaf mobiele telefoons

37.500,00

37.500,00

0,00

Afsluiten

Aanschaf BI tool

50.000,00

0,00

50.000,00

Meenemen

Aanschaf financieel systeem

100.000,00

54.959,80

45.040,20

Meenemen

Aansl. GDI, basisregistraties

50.000,00

0,00

50.000,00

Meenemen

Verv. datadistributiesysteem

58.000,00

0,00

58.000,00

Meenemen

Applicatie parkeren

20.000,00

19.999,32

0,68

Afsluiten

GBKZ in de Cloud

0,00

0,00

0,00

Vervallen

315.500,00

112.459,12

203.040,88