Jaarverslag 2017

Overzicht

Doel van dit programma is het op duurzame wijze ondersteunen van de organisatie om maatschappelijk gewenste producten en diensten voort te brengen.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN