Jaarverslag 2017

Lastenverdeling gemeente Bloemendaal

Bedragen x € 1.000

Bestuur en Ondersteuning

Economie

Sociaal Domein

Onderwijs

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Volksgezondheid en Milieu

Veiligheid

Sport, Cultuur en Recreatie

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Totale lasten

€ 54.075 100%

Bestuur en Ondersteuning

€ 18.755 34.68% Naar programmapagina

Economie

€ 376 0.7% Naar programmapagina

Sociaal Domein

€ 12.958 23.96% Naar programmapagina

Onderwijs

€ 2.139 3.96% Naar programmapagina

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

€ 1.802 3.33% Naar programmapagina

Volksgezondheid en Milieu

€ 6.942 12.84% Naar programmapagina

Veiligheid

€ 2.120 3.92% Naar programmapagina

Sport, Cultuur en Recreatie

€ 5.358 9.91% Naar programmapagina

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

€ 3.625 6.7% Naar programmapagina