Kengetal

2016

2017

Wegen

Lengte wegen en paden

128 km

130 km

Oppervlakte wegen en paden

137,6 ha

138,5 ha

Lichtmasten t.b.v. openbare verlichting

4.658

4.756

Verkeersregelinstallaties

7

7

Bruggen en steigers

43

Waarvan bruggen autoverkeer

17

20

Waarvan fiets/voetgangersbruggen/vissteigers

26

26

Rioleringen

Vrijvalriolering (gemengd)

110 km

110 km

Persleiding

6 km

6 km

Gescheiden leiding (DWA)

3 km

3 km

Regenwaterriool (HWA)

8,5 km

8,5 km

Infiltratieriool (HWA)

5 km

5 km

Bergbezinkvoorzieningen

5

5

Rioolgemalen

14

15

Pompen

25

27

Drukriolering

Drukrioleringsunits

181

205

Drukleidingen

25 km

26 km

IBA-II systemen

12

12

Water/grondwater

Drainageleidingen

18 km

18 km

Diepdrainagesystemen

9

9

Pompen (deepwells)

31

31

Drainageafvoerleiding

5 km

5 km

Persleiding

8 km

8 km

Duiker

3,3 km

3,3 km

Duinrel

1 km

1 km

Beschoeiingen

11,5 km

11,5 km

Wegmeubilair (getallen bij benadering)

Verkeersborden

3.600

3.600

Straatnaamborden

1.500

1.500

Wegwijzerborden

250

250

Informatieborden

175

175

Verkeerszuilen

185

185

Palen

3.700

3.700

ABRI’s

25

25

Drinkfonteinen

5

5

Zitbanken

270

270

Prullenbakken (excl. Strand)

475

475

Openbaar groen

Laan- en parkbomen (bij benadering)

15.000 st

16.000

Boomspiegels

2.700 st

2.700

Stamlot (bij benadering)

5.000 st

5.000

Bosplantsoen

13,7 ha

13,8

Heesters / rozen

8,5 ha

8,5

Bodembedekkers

0,9 ha

1,0

Vaste planten

1.850 m2

1.850

Hagen

9.220 m2

10.606

Wisselperken / bloembakken

50 m2

50

Gazon

17 ha

19,2

Extensieve bermen 5x maaien

21,5 ha

24,4

Bloemrijk gras / kruidenrijk gras

18,1 ha

19,8

Ruiterpaden / hoefslagen

11,2 km

11,2

Bos/duin

62,5 ha

63,6

Algemene begraafplaatsen

2

2

Aantal graven

3.300

3.300

Sportvelden

Grasvelden Donkerelaan

18.000 m2

18.000

Grasvelden Rottegat

23.534 m2

23.534

Kunstgras Rottegat

9.012 m2

9.012

Speelplaatsen / toestellen

33 / 200

33/200

Bennebroek

12 / 53

12/53

Vogelenzang

6 / 36

6/36

Aerdenhout

4 / 31

4/31

Overveen

4 / 25

4/25

Bloemendaal

7 / 47

7/47

Tractie

Bestelauto’s

6

7

Personenauto

1

2

Pick-ups

10

9

Tractoren

3

3

Werktuigdrager

1

Aanhangers

4

5

Snorscooters

3

3

Heftruck

1

1

Grafdelver

1

1

Diverse groot materieel

6

6

Diversen klein materieel

PM

PM

Onroerend goed

Woningen

30

28

Overige objecten

54

52