Jaarverslag 2017

Overzicht

Doel van dit programma is het garanderen van goede (jeugd)zorg en het bieden van hulp en ondersteuning zodat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN